Agenda Theo en Jinke de Jong
   
Theo komt van 13 januari weer naar Nederland voor werkverlof. Jinke volgt 25 januari, Samen vliegen ze 13 februari weer naar Zuid-Afrika.
Naast contacten leggen met eventuele investeerders voor het Light House bezoeken ze ook kerken en jongeren avonden om te spreken en presentaties te geven.
 
In het schema*** hieronder kunt u zien waar Theo en Jinke hun openbare activiteiten plaatsvinden.
 
***Let op: Bij het bekijken via smartphones kunnen de gegevens zoals de data verspringen. Voor de zekerheid kunt u het beste de agenda op een computer/laptop bekijken. 
 

Januari 2018 
   
Zondag 14 januari
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
Vrijdag 19 januari
  
  
  
Zondag 21 januari
  
  
  
  
  
Dinsdag 23 januari
  
    
  
Zondag 28 januari

  
  
  


 
Christengemeente Buitenpost. 
Presentatie.
Aanvang dienst: 10.00 uur.
Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en ontmoeting.
  
De Kazerne in De Westereen. Jongerenbijeenkomst.
17.30-18.30 uur
  
PKN De Westereen (Rotonde kerk).
Zendingsdienst. 
Presentatie en spreekbeurt.
Aanvang 19.00 uur.
    
PKN Drogeham, De Fakkel,
Jongerenavond
Aanvang 19.00 uur
  
PKN Kollumerzwaag (Ger. kerk)
Presentatie en spreekbeurt.
Aanvang 9.30 uur
Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en ontmoeting.
  
It Skulplak, Būterblom 8, Damwoude
Jongerenavond
Aanvang 19.30 - 21.00 uur

PKN Grou/Jirnsum (Kerkstraat).
Presentatie en spreekbeurt.
Aanvang 9.30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en ontmoeting.

PKN Garyp, kinderdienst.
Korte presentatie.
Aanvang: 13.45 uur
 

Februari 2018

Zaterdag 3 februari
  
 
 
  
  
Zondag 4 februari  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Zaterdag 10 februari  
 
 
Zondag 11 februari
 
 
 
 
 
Dinsdag 13

 
Stampot buffet, De Westereen. 
Presentatie.
Aanvang 17.00 uur. 
Opgeven bij Lukke Bakker: 
oene.bakker@knid.nl

Opstandingskerk, Achter de Hoven, Leeuwarden. 
Presentatie en preek.
Aanvang 10.00 uur
Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en ontmoeting.
  
De Donk Ministries, Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam.
Presentatie
Aanvang 19.00 uur
 
De Kazerne, De Westereen
Overige informatie volgt.
 
Filadelfia Kapel, De Westereen.
Presentatie en spreekbeurt.
Aanvang 9.30 uur
Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en ontmoeting.
 
Vertrek naar Knysna, Zuid-Afrika
 

Giften
       
*Giften ten behoeve van
Good News ZA
kunt u overmaken op
 
IBAN:  NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Good News ZA / Zuid-Afrika 
 

*Persoonlijke giften voor
Theo en Jinke de Jong
Aangezien Theo en Jinke geen betaalde baan hebben moeten zij leven van giften. Mocht u een persoonlijke gift willen geven, zodat zij het werk voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika kunnen voortzetten, dan kunt u dat doen door middel van onderstaande gegevens:

IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / Zuid-Afrika

 *giften zijn in verband met de ANBI status van VPE-zending belastingaftrekbaar.