Updates in aanloop naar het vertrek van
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong
naar Zuid-Afrika
 
Onderstaand de updates die we hebben verstuurd naar onze familie, vrienden en overige achterban in aanloop naar ons vertrek naar Zuid Afrika.

Update 13 november

Hallo allemaal.

Over precies een maand, dinsdag 13 december, hopen wij te vertrekken naar Zuid Afrika.

Sinds onze laatste update is er weer veel gebeurd. Het is een erg drukke tijd geweest. We hebben veel presentaties gegeven bij kerken en scholen en interviews gegeven voor diverse kranten. Verder was er ook veel te regelen voor de visumaanvraag. We gaan komende dinsdag voor onze visumaanvraag naar de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag. Hiervoor hebben we veel zaken moeten regelen. Ze vragen veel zaken tot aan een radiologisch onderzoek van onze longen ivm TBC aan toe. Soms kan de ambassade nog wel eens moeilijk gaan doen dus dat is wel een gebedspunt.

Onze jongens zijn beide aangenomen op hun scholen. Ruben op de Knysna Primary School en Dooitze op de Knysna High School. Voor een indruk kunnen jullie kijken op de volgende links: http://www.knysnaprimary.co.za/waar Ruben naar toe zal gaan (Er staat ook een mooi filmpje op deze site) en de http://www.knysnahigh.co.za/waar Dooitze naar school zal gaan.
Op beide scholen is de voertaal Engels en Afrikaans. Ruben komt in een Engelstalige klas en Dooitze waarschijnlijk ook. Beide jongens beginnen steeds meer plannen te maken voor hun nieuwe toekomst in Zuid Afrika. Ruben had het gisteren zelfs al over "SundayĒ i.p.v. zondag.

We merken dat veel mensen met ons meeleven en dat doet ons goed. We worden veel gevraagd om presentaties te geven, zie agenda Theo en Jinke de Jong. De komende zondagen tot aan ons vertrek op 13 december hebben we in diverse kerken presentaties.

Ons huis is nog niet verkocht maar we hebben wel serieuze belangstelling. We hebben goede hoop dat het huis voor vertrek is verkocht. Ons huisraad moet +/- 26 november op papier klaar staan voor verscheping. We kunnen dan niet meer in onze woning wonen omdat alles is ingepakt. We "kruipenĒ dan in een vakantiewoning van Wietse en Dukkie (de broer en schoonzus van Jinke) in Westergeest. We zijn blij dat we daar ruim twee weken mogen vertoeven. We wonen nog +/- 10 dagen in ons huis, wel vreemd maar het is goed zo. Vanaf de 23e zijn we dus alleen nog bereikbaar via de mail en op 06-4019761806-40197618.

9 december komt de container en stouwen we hem (half-)vol met onze spullen. We kunnen meeliften met stichting "Town-shipĒ uit Dronrijp. Zij verschepen veel 2e hands goederen naar Port Elisabeth tbv de bevolking in de townships van Port Elisabeth. We kunnen onze spullen verschepen van deur tot deur tegen kostprijs. Dat is weer een mooie meevaller.

De eerste twee maanden in Zuid Afrika komen we in een vakantiehuis op +/- 20 km. van Knysna. In die twee maanden gaan we zoeken naar een permanente woning in de stad Knysna. De eigenaar van het vakantieverblijf biedt de woning ons aan voor een spotprijsje. Ook dit is weer een mooie meevaller. Zo zijn we blij en dankbaar met de dingen die, soms rechtstreeks en soms via-via, op ons pad komen.

Qua financiŽn gaat het ook de goede kant op. We krijgen veel giften van kerken, particulieren en initiatieven van diverse organisaties. Verder kregen we een hele grote gift van de Coop Supermarkt in De Westereen. De uitreiking van de opbrengst van een actie, welke vier weken heeft geduurd, gebeurde op een feestelijke slotdag, zie: http://www.112zwaagwesteinde.nl/7348-feestelijk-spektakel-bij-coop.html) We zijn heel blij en dankbaar voor de betrokkenheid en steun die wij mogen ontvangen.

Filippenzen 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
In alle zekerheden en onzekerheden hebben we nog steeds een rust die alle verstand te boven gaat. Theo slaapt nog wel eens een paar uurtjes minder, maar dat is dan vanwege de praktische zaken die nog geregeld moeten worden. Jinke heeft daar geen last van en geeft alles over. Over de "wereldseĒ onzekerheden zoals financiŽn en de verkoop van ons huis hebben we nog geen uur wakker gelegen, we vinden dit heel bijzonder en zien dit als een rust die alle verstand te boven gaat.
 
Alvast voor in de agenda:
Afscheids-/uitzegendienst in onze gemeente:
Zondag 4 december
V.E.G. Opstandingskerk
Achter de Hoven 272
8933 CX Leeuwarden
Aanvang 10.00 uur
 
Afscheidsreceptie:
Donderdag 8 december
Het Lichtpunt
Foarwei 111
9298 JE Kollumerzwaag
Van 19.00 t/m 20.30 uur

We hopen voor vertrek nog eens een update te maken.

Groetjes,
Theo en Jinke,
Ruben en Dooitze
 

Korte update begin oktober
 
 
We hebben geboekt!!!
D.v. 13 december vertrekken we en vliegen we via London naar Kaapstad.
We hebben nog geen 80% van ons budget aan toezeggingen binnen maar hebben i.o.m. de organisatie besloten om toch maar te gaan boeken.
We vertrouwen erop dat er de komende twee maanden nog voldoende toezeggingen binnenkomen.
 
Het is een beetje een dubbel gevoel. We zien uit naar de toekomst maar we laten hier ook familie en vrienden achter.
Toch overheerst het gevoel van: YES, we gaan, en het is goed zo!
Binnenkort volgt er meer info.

 


 Update 25 September 2011

Er is weer genoeg gebeurd. Hieronder geven we een gedeelte van de zaken waar we druk mee zijn geweest en wat er nog aan zit te komen.

Na elf jaar te hebben meegeholpen aan het Make a Choice kinderkamp was het afgelopen zomer de laatste keer. Het afscheid viel ons mee. Wij zijn zeer betrokken bij het kamp maar volgens ons komen we steeds meer los van alle zaken waaraan we zo verknocht zijn. Het is niet zo dat we zaken niet meer serieus nemen maar we kunnen er (tot nog toe) redelijk nuchter mee omgaan. De vakantie daaropvolgend op De Betteld in Zelhem was trouwens ook heerlijk. We zijn lekker uitgerust en bijgetankt.

Wat wel het geval is dat "de stap" nu wel dichterbij komt. Voor degenen die het nog niet weten: half december willen we graag naar Zuid Afrika vertrekken. Theo begint wat meer de druk te voelen van wat er allemaal nog moet gebeuren. Het is niet de druk van het weggaan maar meer wat er allemaal nog geregeld moet worden (het is en blijft een regelneef die alles in de hand wil houden ). Jinke blijft verbazend rustig onder dit alles.

Door de veelheid van werkzaamheden verlies je wel eens het overzicht maar als we alles opschrijven en daarna in alle rust alles afwerken dan is het ook wel te doen. Er zijn nog wel een aantal hobbels die genomen moeten worden maar we hebben er het volste vertrouwen in dat het zal lukken.

We hebben Dooitze en Ruben aangemeld bij de Knysna Highschool en de Knysna Primary school. Het aanmelden van de kinderen is b.v. al iets wat veel meer tijd, en dus energie, kost. Normaal geef je in Nederland je kind op en binnen 15 minuten heb je de formulieren wel ingevuld. Bij de scholen in Zuid Afrika moet je er eerst achter komen wat ze precies bedoelen omdat de werkwijze op diverse vlakken verschilt met die van Nederland. Wij zijn dus een halve dag bezig geweest om de formulieren goed in te vullen en de juiste bijlagen erbij te doen. We zullen binnenkort wel bericht krijgen of we de papieren goed hebben ingevuld en of ze aangenomen zijn.

De nieuwe paspoorten zijn besteld en gehaald en de inentingen zijn bijna afgerond. Verder willen we komende woensdag naar Den Haag om de visa-aanvraag papieren op te halen. Vervolgens zullen we weer naar Den Haag moeten om ze in te leveren en vervolgens nog een keer om de daadwerkelijke visa op te halen (waarom zit de Ambassade van Zuid Afrika niet in Leeuwarden!!!).

We hebben diverse presentatie's gegeven. Het is mooi om te vertellen en te getuigen wat God in ons leven heeft gedaan en hoe Hij, ook vandaag de dag, ons leven wil sturen. Het doet ons goed dat mensen belangstelling tonen voor de passie die wij hebben gekregen voor de kinderen en jeugd van Zuid Afrika. Er zijn voor de komende weken nog diverse presentatie die we mogen geven. Een overzicht kun je vinden op agenda Theo en Jinke de Jong.

Ons huis is nog niet verkocht(begrijp je dat nou? zie: http://www.funda.nl/koop/kollumerzwaag/huis-47151343-foarwei-50/ ) Afgelopen maandag waren er wel weer kijkers voor ons huis. Het zou mooi zijn wanneer ons huis binnenkort verkocht zou gaan worden.

De verzekeringen moeten in kaart worden gebracht. Thijs Jellema en Joshua Douma zullen ons hier bij helpen. Zij zijn de financiŽle mannen binnen ons thuisfrontcomité. We zijn straks geen inwoner van Nederland dus bestaan we eigenlijk ook niet meer voor de Nederlandse staat. Alleen ons paspoort is nog een link met Nederland. Doordat wij in het buitenland gaan wonen, vervalt o.a. de ziektekostenverzekering. Verder zijn we niet meer automatisch verzekerd voor de AOW. Je kunt je wel voor je oudedagvoorziening verzekeren maar je moet je er eerst wel goed in verdiepen om de juiste keuzes te maken.

Onze auto heeft het begeven dus we zijn nu op de fiets en op andere mensen aangewezen die ons een auto willen lenen. Verbazend hoe weinig je eigenlijk echt een auto nodig hebt, je wordt creatiever. Misschien wordt fietsen in de toekomst wel "het nieuwe rijdenĒ (ps. Het is ook nog goed voor de lijn).

Zo kunnen we nog wel even doorgaan met de dingen waar we mee bezig zijn maar dit waren wel de hoofdlijnen.

Onze financiŽle situatie,
Wij zijn v.w.b. ons inkomen volledig afhankelijk van giften. Wij werken straks voor Immanuel Ministries maar krijgen daarvoor niet betaald. Dit is een normale gang van zaken in de zendingswereld. Ieder werker moet voor zijn eigen support zorgen.
De financiŽn voor ons onderhoud beginnen nu wat op gang te komen. We zijn dankbaar voor de mensen die meeleven en ons steun toezeggen in gebed en financiŽn.
De regel binnen onze uitzendende organisatie is dat we 80% van ons budget aan toezeggingen binnen moeten hebben voordat ze ons willen laten gaan. Dit vinden we een goede zaak omdat je niet in financiŽle problemen moet raken want anders wordt je zelf hulpbehoevend en kan je andere mensen niet meer helpen.
We zitten op +/- 35% van ons budget. Dit is dus nog lang niet genoeg maar we hopen de komende maand nog veel antwoordkaarten binnen te krijgen zodat we weten waar we op kunnen rekenen en onze tickets kunnen gaan boeken.
 
We houden alle inkomsten en uitgaven bij in een bestand zodat onze financiŽle mannen van het thuisfrontcomité ons kunnen checken. Dit willen we graag zo doen zodat zij evt. vragen van mensen betreffende onze financiŽn goed kunnen beantwoorden.
 
Waar we ook blij mee zijn is een actie in de winkel waar Theo werkt. De medewerkers hebben het initiatief genomen om vier weken lang een geld voor ons binnen te halen(we hopen niet dat ze dit doen om Theo zsm weg te krijgen ).
Bij aankoop van diverse artikelen sponsort de fabrikant een bepaald bedrag. In de bijlage zie je een voorbeeld van een reclamefolder. in 6300 huishoudens is deze folder verspreid. Een voorbeeld kun je zien op: Westereen A4 Africa wk37.pdf
 
Tot slotÖ
We hebben vreugde in de dingen die we mogen gaan doen, we zien er erg naar uit. We beseffen echter wel dat dit pad niet altijd over rozen zal gaan en we hebben dan ook wel dagen dat er wel eens een traantje vloeit.
Ondanks de drukte en de druk hebben we trouwens nog geen kwartier wakker gelegen van de stap die we als gezin mogen gaan zetten. Wij kunnen getuigen dat de "rust die alle verstand te boven gaat" werkelijkheid is. Wij weten ons geroepen door de Heer en Hij zal ook voor ons zorgen. Wij weten ook dat we verstand hebben gekregen en zullen moeten handelen in vertrouwen op God en afgestemd op Hem.
Wij hopen u binnenkort weer een update te geven.
 
Groetjes Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong
 
Ps: na zoveel leeswerk nog even genieten:
http://www.youtube.com/watch?v=oXIxcxoG8qY
 

Update eind juni Theo en Jinke

Na de laatste update van maart is er veel gebeurd. Theo zou uit de oudstenraad van de Opstandingskerk maar is daar noodgedwongen nog tot 1 juni in gebleven. Hij heeft er nu echt een punt achter gezet zodat we ons ook geestelijk kunnen gaan richten op Zuid Afrika.

De afgelopen maand hebben we diverse presentatie gehouden. Eén tijdens het pinksterfeest in Veenklooster (een dorpje in NO Friesland). Hier hebben we eigenlijk de aftrap gedaan om met ons verhaal officieel naar buiten te treden dat we D.V. half december naar Zuid Afrika willen vertrekken. We hebben veel verschillende reacties gekregen. Er waren mensen die dachten dat we al niet meer zouden gaan, er waren mensen die dachten dat we veel later zouden gaan vertrekken en er waren mensen die dachten dat we al weer terug waren gekeerd uit Zuid Afrika. Zo zie je maar dat verhalen bij iedereen een ander leven kunnen gaan leiden. We zijn blij dat we nu een stuk duidelijkheid hebben kunnen geven.

Theo is de woensdag na Pinksteren op het Lauwers College in Kollum geweest voor diverse presentaties tbv het voedselproject. Wij zijn erg dankbaar dat de school Immanuel Ministries heeft uitgekozen voor hun goede doelen actie. Komende woensdag wordt het resultaat bekend gemaakt. We zijn benieuwd en het resultaat zal zeker te lezen zijn op deze website.

Afgelopen week hebben we drie presentatie gehouden. Twee voor de omgeving op vrijdag en zaterdag en op zondagmiddag voor familie, vrienden en naaste collega's. We hebben mogen vertellen waar we heen gaan, wat we gaan doen en, niet onbelangrijk, wat onze roeping is, hoe die tot stand is gekomen en welke passie God in ons hart heeft gelegd voor de kinderen en jeugd van Zuid Afrika. Wilt u daar meer over weten dan kunt u kijken op onze Informatiefolder Theo en Jinke de Jong Zuid Afrika pdf.pdf en Antwoordkaart pdf.pdf.

Afgelopen donderdag hebben we Toby en Aukje Brouwer op visite gehad. Zij komen hier uit de buurt en werken al 21 jaar onder de armen in Zuid Afrika. Het was heel erg nuttig(en gezellig) om tips van hen te krijgen over hoe we het beste kunnen handelen in onze voorbereiding én als we in Zuid Afrika zijn. Wij zijn hen dankbaar dat ze tijd voor ons vrij hebben gemaakt. Het contact zal wel blijven want zij wonen in Kaapstad en dat is maar 500(!) km. bij ons vandaan(afstanden tellen daar niet).

Na deze week gaat voor ons eerst de focus op het kinderkamp van Make a Choice. Wij gaan dit jaar nog mee als algemene leiding en zijn daar erg blij mee. Het kamp is van 30 juli t/m 6 augustus. Vervolgens gaan we twee weken op vakantie en dan is Zuid Afrika weer in beeld.

In september hebben we in ieder geval twee presentaties: op 4 september krijgen we 20 minuten in de reguliere dienst in de Opstandingskerk in Leeuwarden en op 21 september hebben we een presentatie tijdens een interkerkelijke avond in de Chr. Ger. Kerk in De Westereen.

Na de vakanties zullen we contact op moeten nemen met de toekomstige scholen van de kinderen in Knysna en met de ambassade ivm de visum aanvraag.

Eerst gaan wij er even drie dagen tussenuit om weer tot rust te komen en weer even kunnen bijtanken en kunnen afstemmen met de Heer.

Groetjes,

Theo en Jinke
 

 
Update maart 2011
Even een update van onze zijde over de voortgang van de stappen richting Zuid Afrika.
 
We zijn nu druk bezig om ons huis "verkoopklaarĒ te maken. De buitenkant moet na de winter weer schoon en de zolder en hok moeten uitgemest worden. Er is al één aanhangwagen vol naar het stort gegaan en al twee klikos vol met oud papier. Verder moeten er nog een paar kleine reparaties gebeuren en moet de schilder er nog globaal door. Doel is om half april klaar te zijn.
 
Er zijn natuurlijk een aantal spullen over die we niet meenemen naar Zuid Afrika. De vouwwagen is reeds verkocht maar we hebben nog: een zonnehemel, een groot zwembad, een magnetron(oudje), een stormtent, een verplaatsbare airco (het wordt erg warm de komende jaren in NederlandÖ), een stevige tweelaags werkbank, een benzine grasmaaier etcÖ Mocht één van jullie belangstelling hebben dan horen wij dit graag.
 
Theo is de bankafschriften bij langs gegaan om abonnementen en machtigingen op te zeggen. Verbazend wat een mens in al die jaren kan verzamelen aan machtigingen en andere zaken.

Afgelopen maand hebben we een Thuisfront Commissie (TFC) samengesteld. Iedereen die we hebben gevraagd heeft ja gezegd. Een Thuisfront zijn een groep mensen die voor ons hier in Nederland de belangen behartigen op allerlei gebied. Zij kijken mee over onze schouder vwb financiŽn, houden het pad "warmĒ bij diverse instellingen/kerken, geven steun en aandacht aan ons, zorgen voor verspreiding van de nieuwsbrief, zorgen voor evt. spreekbeurten/ voorlichtingsavonden wanneer wij op verlof zijn in Nederland etcÖ
We vinden het een mooie club mensen met verschillende karakters, gaven en talenten en kerkelijke achtergrond maar allemaal op de Heer gericht. De deelnemers van het TFC zijn (in willekeurige volgorde):
Thijs en Jikke Jellema, Kollumerzwaag
Reinder en Alida Luimstra, Kollumerzwaag
Jan en Martijntje Vlasma, Kollumerzwaag
Theo en Nienke Mast, Franeker
Joshua Douma, Leeuwarden
Tineke Alting, Kollumerzwaag
Dukkie Schotanus, Westergeest
Theunis Sjoerd Elzinga, Twijzelerheide

Zaterdag 5 maart naar de Thuis Front Dag van de Evangelische Zendings Alliantie geweest. Thijs en Jikke, Jan en Martijntje en Alida waren mee van "onsĒ TFC. Het was een goede dag waarin wij in ieder geval veel hebben opgestoken en zo te horen de vijf meegereisde TFCers ook.

We hebben dinsdag 15 maart een gesprek gehad met de zendingsorganisatie van de VPE en zijn daar ook aangenomen als aspirant zendelingen. We gaan dus werken met Immanuel Ministries met geestelijke en praktische ondersteuning van de VPE-zending. We zijn hier heel erg blij mee omdat je nu een groot lichaam achter je hebt met contacten in Zuid Afrika. Is ook een stukje zekerheid voor als er toch iets onverhoopt misgaat etc... Verder geven ze ons aanwijzing, tips en trucs hoe we ons kunnen voorbereiden, ook mbt Dooitze en Ruben. We hebben er een goed gevoel bij en zij dus ook.

Woensdag 23 maart zitten we bij EZA verzekeringen om een begroting te maken voor de verzekeringen, AOW premie, etc... We gaan uit Nederland dus zijn niet meer verplicht verzekerd via het ziekenfonds en moeten ons AOW ook zelf gaan aanvullen. Thijs Jellema zal ons die woensdag met raad en daad bij staan.

Vanaf 30 mrt is er 10-dagen bidden en vasten op de Betteld in Zelhem waar we ook weer heen gaan. Dit zien we ook zeker als voorbereiding op Zuid Afrika.

Op de één na laatste dag van het bidden en vasten is er een bijeenkomst voor zendelingen maar dan gericht op hun kinderen. Een MK dag, Missionkids dag (dit was ook één van de adviezen die de vpe-zending ons gaf) in Amersfoort. Hier gaan we ook heen.

Al met al een drukke tijd maar wel mooi om ergens naar toe te groeien.

Oant safier foarearst us nys, (tot zover eerst ons nieuws)
Groetnis (hartelijke groeten)
Theo en Jinke en de bern. (Theo en Jinke en de kinderen)
 

 
08-02-2011
Onderstaand bericht hebben we afgelopen week naar onze vrienden en bekenden gestuurd:
"Vrijdagavond 28 januari hebben we onze kinderen, Dooitze en Ruben, vertelt dat wij als doel hebben om als gezin d.v. eind dit jaar te verhuizen naar Zuid Afrika. Velen van jullie zijn al bekend met onze plannen om de zending in te gaan maar wanneer het zou gaan worden was nog niet bekend.
Afgelopen eind december hebben wij beiden de bevestiging gekregen dat we ons klaar moeten maken. Het is nog een hele tijd maar er moet ook nog wel wat gebeuren. Ons huis zal klaar gemaakt moeten worden om in andere handen over te gaan en de inboedel moet allemaal door de handen, wat verschepen we wel en wat kan weg. We wachten ook nog op bericht van de zendingsorganisatie van de VPE waar we ons hebben ingeschreven. We zullen ook tijd vrij moeten maken voor spreekbeurten en presentaties om aan fondsenwerving te doen. Er moet dus nog wel het één en ander gedaan worden. Het zal gaan met een lach en een traan. Aan de ene kant zien we uit naar ons nieuwe werk en leven 10.000 km. verderop en aan de andere kant is het straks ook afscheid nemen van iedereen.
We zijn erg enthousiast dat we deze stap kunnen gaan doen en we voelen dit als een roeping van God. We zijn er sinds 8 maart 2009 mee bezig en hebben veel gesprekken gehad met diverse mensen en organisaties en hebben veel geleerd over zendingswerk. We wilden het liefst iedereen persoonlijk op de hoogte stellen maar dat gaat helaas niet lukken."
Met vriendelijke groet,
Theo en Jinke de Jong

 
19-01-2011
Er is ons in december een interview afgenomen welke is geplaatst in de kerstbijlage van de Dokkumer en Kollumer krant. Je kunt lezen op interview Theo en Jinke.pdf. Het is deels in het Nederlands en deels in het Fries. We hopen het interview op korte termijn volledig in het Nederlands te hebben vertaald.