Nieuwsbrieven Theo en Jinke de Jong en hun kinderen
 
Op deze pagina kunt u onze nieuwsbrieven en andere publicaties vinden.
Door op onderstaande links te klikken opent u het betreffende document.
Veel leesplezier toegewenst.
 
Vriendelijke groet,
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong
 
Informatie 2017 
  
  
  


Informatie 2016
 
  
 
 
 


Informatie 2015
 
 
 

 
Informatie 2014
  
 
 
   

 
Informatie 2013
          
         
 
 
 
 

 
Informatie 2012
 
 
 
 
 
 

 
Informatie 2011 en eerder:
 
 
 

  
   

 
 
 

Persoonlijke giften:
Aangezien we geen betaalde baan hebben moeten wij leven van giften. Mocht u ons een persoonlijke gift willen geven, zodat wij ons werk voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika kunnen voortzetten, dan kunt u dat doen door middel van onderstaande gegevens:

IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / Zuid-Afrika