Persoonlijke pagina, Theo en Jinke de Jong en hun kinderen.
 
Even voorstellen
Wij zijn Theo, Jinke, Dooitze en Ruben de Jong. In december 2011 hebben we het Friese platteland verlaten en ons gevestigd in Knysna, Zuid-Afrika. Theo heeft zijn baan als supermarktmanager in De Westereen opgegeven zodat wij ons in konden gaan zetten voor de arme bevolking in de sloppenwijken van Knysna.
 
Een sprekend God
Wij geloven dat God ons leven wil leiden en dat Hij een sprekend God is. Hij wil ons duidelijk maken wat Zijn plan is met ons leven. Wat God ons eind jaren negentig duidelijk heeft gemaakt hebben we uit zien komen. De Heer sprak dat we samen kinderwerk zouden gaan doen en dat er iets op ons pad zou komen wat we niet zouden verwachten. De persoon die de profetie uitsprak moest sterk denken aan het buitenland. We zijn aan de slag gegaan en hebben de jaren daarna kinderwerk gedaan in de kerk en hebben leiding gegeven aan de Make a Choice kinderkampen. Rond 2003 sprak de Heer dat er een grote stap zou komen, en dat die stap heel duidelijk zou zijn. Achteraf bekeken zijn er veel puzzelstukjes op hun plek gevallen.

Roeping voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika
Op 8 maart 2009 riep de Heer ons voor de "grote stap”. In de zondagsdienst in de Opstandingskerk in Leeuwarden werden we afzonderlijk van elkaar aangeraakt. ’s Ochtends voor de dienst was Jinke al door de Heer voorbereid. Ze zat bij het opstaan op de rand van het bed. Niet wetende wat er die dag zou gebeuren zei Jinke tegen Theo: "Ik weet niet wat er met me is maar ik heb zo'n rust over me”. Tijdens de dienst, die werd geleid door de zendelingen die werkzaam waren in Zuid-Afrika, werd Theo "door God bij zijn nekvel gegrepen”. Het was net of God Theo duidelijk wilde maken dat dit de weg was die hij, samen met zijn gezin, zou moeten gaan. Theo bad tot God: "Heer, als dit de grote stap is, wilt U dat Jinke dan ook laten zien”. Jinke overkwam precies hetzelfde. Zij werd aangeraakt, emotioneel en bad: "Heer, als dit het is wat wij moeten doen, wilt U Theo dan ook aanraken”, en zo geschiedde. Dit was wat God voor ons in petto had en het was heel duidelijk. De grote stap, zoals zes jaar eerder gesproken was, werd nu realiteit. Vanaf die dag hebben we, ondanks alle onzekerheden, een rust die alle verstand te boven gaat over de plannen die God met ons heeft in Zuid-Afrika.Van een gesetteld gezin in Kollumerzwaag werden we een gezin met de focus op Zuid-Afrika.
Meer informatie
Voor informatie over ons en ons werk kunt u onze nieuwsbrieven lezen. Mocht u deze via de mail willen ontvangen dan kunt u een email sturen naar theojinke@gmail.com

 
 

  
 

  

 
 

Persoonlijke giften:
Aangezien we geen betaalde baan hebben moeten wij leven van giften. Mocht u ons een persoonlijke gift willen geven, zodat wij ons werk voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika kunnen voortzetten, dan kunt u dat doen door middel van onderstaande gegevens:

IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong/Zuid-Afrika